خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

 آپارات خیمه
خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

این دشت با اراده ی زینب اداره شـد
در دست جبر اوست همه اختیارها

تاسیس وبلاگ
18 شهریور 1392

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

دریافت فایل صوتی


متن نوحه در ادامه ی مطلب

ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ

أی ﻧﻌﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻌﺮﻓﺘﻚ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

أﻋﻘﻞ اﻟﻨﺎس ﺗﺘﺴﻮدن ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺘﻚ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻲ إذا ﺛﻮﺑﻲ ﻣﺰﺟﺘﻪ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻮﻧﻲ إذا رأﺳﻲ طﺒﺮﺗﻪ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ھﺬا ﺻﺪری ﻳﺴﯿﻞ دﻣﻪ و ﻣﺎ أواﻓﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

و آﻧﺎ ﻣﻦ أﻣﺸﻲ أزوره أﻣﺸﻲ ﺣﺎﻓﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻧﺎس ﻣﻦ ﺷﺎﻓﺘﻨﻲ ﺻﺎﺣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎﻓﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

و ﷲ ﻣﺎ أﻧﺴﻰ أﺑﻮ اﻟﯿﻤﻪ ھﺘﺎﻓﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮوﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮوﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﻟﻮ طﺒﺮت اﻟﮫﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺮب ﻋﻠﯿّﻪ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻳﻌﻨﻲ أﻗﻠﻚ آﻧﻲ أﺗﺤﺪى اﻟﻤﻨﯿﺔ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

أﻧﻈﺮ ﺟﺮوﺣﻲ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﻮم ﺑﯿّﻪ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﺷﻮف ﻣﻨﮫﻮ اﻟﻠﻲ ﻳﻀﻤﺪھﺎ إﻟﯿّﻪ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻳﻠﺘﻌﺮﻓﻮﻧﻲ ﻳﻠﺘﻌﺮﻓﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


آﻧﻲ ﻣﻦ دم ھﺎﻣﺘﻲ أﻋﻠﻦ وﻻﺋﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻗﻮل ﻋﻨﻲ أﺗﺠﻨﻦ و ﻗﻠﻲ ﻣﺮاﺋﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﻦ أﺻﯿﺤﻦ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﺰف دﻣﺎﺋﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﺪم ﻓﺪاﺋﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻳﻠﺘﺴﻤﻌﻮﻧﻲ ﻳﻠﺘﺴﻤﻌﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


آﻧﻲ ﻣﻦ أﻟﻄﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪری ﺷﯿﻀﺮک .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ھﺬا ﺻﺪری و آﻧﻲ ﻣﺎ آذﻳﺖ ﺻﺪرک .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

آﻧﺎ ﺣﺮ ﺑﺮأﺳﻲ أطﺒﺮ ﻣﺎ أطﺒﺮک .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ھﺎی اﻟﻤﺼﺎﻳﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﮫﺮک .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻌﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﻗﺒﻠﻚ ھﻮای ﺣﭽﻮھﺎ و ﻋﺒﺮﺗﮫﻢ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺎل اﻟﻤﺸﺎﻧﻖ أدﺑﺘﮫﻢ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

آﻧﻲ ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪی و ﻣﺎ ﺧﻔﺘﮫﻢ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ھﺴﻪ ﺳﺄﻟﻚ وﻳﻨﮫﻢ ﺷﻮ ﻣﺎ ﺷﻔﺘﮫﻢ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻟﻮ ﺗﻘﻄﻌﻮﻧﻲ ﻟﻮ ﺗﻘﻄﻌﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻨﻲ دﺧﻠﯿﻨﻲ و ﻳﺎ ھﻤﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

آﻧﺎ ﻣﺎ اﺣﺘﺎج ﻓﺘﻮى و ھﺬا دﻣﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

آﻧﺎ ﺷﻔﺖ اﻟﺰھﺮة ﺗﺒﭽﻲ ﻳﻤﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ھﺬا ﺑﻦ ظﺎھﺮ أﺷﻮﻓﻪ ﺳﺠﻞ أﺳﻤﻲ .. ﻳﺎ ﺣﺴﯿﻦ

ﻻ ﺗﻨﺼﺤﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﻨﺼﺤﻮﻧﻲ .. ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ


ﺣﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺟﻨﻨﻲ
نظرات  (۲)

اجرتون با ابا عبدالله
جزاکم الله خیرا جزا...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما