خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

 آپارات خیمه
خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

این دشت با اراده ی زینب اداره شـد
در دست جبر اوست همه اختیارها

تاسیس وبلاگ
18 شهریور 1392

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

۱۹ مطلب با موضوع «مناسبت ها :: صفر المظفر» ثبت شده است

004

جهت دریافت کامل مراسم " شب بیست و هشتم صفر هیات بین الحرمین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

020

جهت دریافت کامل مراسم " روز شانزدهم صفر بیت الرضا " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

021

جهت دریافت کامل مراسم " شب نوزدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

020

جهت دریافت کامل مراسم " شب نوزدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا
012

جهت دریافت  مراسم های " دهه ی دوم صفر حسینیه ی مرحوم چمنی " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


مسافر کربلا

019

جهت دریافت کامل مراسم " شب  هجدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


مسافر کربلا

018

جهت دریافت کامل مراسم " شب هجدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

017

جهت دریافت کامل مراسم " شب  هفدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 

مسافر کربلا

016

جهت دریافت کامل مراسم " شب هفدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

015

جهت دریافت کامل مراسم " شب شانزدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید مسافر کربلا

014

جهت دریافت کامل مراسم " شب شانزدهم صفر هیات ریحانه الحسین " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا

003

جهت دریافت کامل مراسم " شب اول ماه صفر " به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید 


مسافر کربلا
دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما